[Web] Accéder aux plateformes Moodle

Щракнете върху index.html, за да отворите файла.