ESPACE MAPI DEDIE A ZOOM / ZOOM ROOM / ZOOM BOX

Kliknij link https://fad.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=4786 aby otworzyć zasób.