ESPACE MAPI : ACCOMPAGNEMENT A L'UTILISATION DE MEDIAPOD

Щракнете върху https://fad.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=3148, за да отворите ресурса.